Nawigacja
Aktualnie online
Goci online: 1

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 17
Najnowszy uytkownik: sq8p
Ostatnie pliki
Makra do DM-780
ICOM IC-735 i Tablet...
HRD - sygnały dźwi...
Konfiguracja HRD do ...
HRDUtils
World Climate
Click
Powitanie

Witamy na stronie poświęconej emisjom cyfrowym i oprogramowaniu.

49_1307901245.jpg
Social media

                                               facebook google+ twitter instagram SQ9JXB Navime SQ9JXB QRZ.com

Etyka krótkofalowca

KODEKS KRÓTKOFALOWCA

Wprowadzony przez Walny Zjazd PZK w 1957 roku.

* Krókofalowiec jest patriot??. Jest zawsze gotowy służyÄ? swojÄ? wiedzÄ? i sprzÄ?tem krajowi i społeczeństwu. * Krótkofalowiec jest postÄ?powy. Utrzymuje swÄ? radiostacje na szczytowym poziomie współczesnej wiedzy technicznej, korzystajÄ?c z niej sprawnie i zgodnie z przyjÄ?tymi zwyczajami.

* Krótkofalowiec jest zrównoważony. Mimo że krótkofalarstwo jest jego pasjÄ?, nigdy nie pozwala, aby kolidowało z jego obowiÄ?zkami wobec domu, zawodu, szkoły i społeczności.

* Krótkofalowiec jest koleżeński. Nadawanie tempem dostosowanym do życzenia korespondenta, życzliwa rada dla poczÄ?tkujÄ?cego, pomoc i wyrozumiałośÄ? dla radiosłuchacza - oto znamiona ducha amatorskiego. * Krótkofalowiec jest dżentelmeński. Nigdy świadomie nie używa eteru dla swojej rozrywki w sposó;b utrudniajÄ?cy innym amatorom prowadzenie korespondencji.

* Krótkofalowiec jest lojalny wobec swego stowarzyszenia. ZawdziÄ?czajÄ?c mu możnośÄ? uprawiania krótkofalarstwa, wkładem swej pracy przyczynia siÄ? do dalszego rozwoju Polskiego ZwiÄ?zku Krótkofalowców.

Kilka przykazań krótkofalowca

* Zanim załÄ?czysz nadajnik, posłuchaj czy na tej czÄ?stotliwości nie pracuje już inny radioamator. Jeśli słyszysz stacjÄ? amatorskÄ? na tej czÄ?stotliwości, powstrzymaj siÄ? od nadawania tak długo, dopóki bÄ?dziesz pewien, że nie spowodujesz zakłóceń. Możesz przestroiÄ? siÄ? na innÄ?, wolnÄ? czÄ?stotliwośÄ?.

* Zwracaj uwagÄ? na dokładne wstrajanie siÄ? w czÄ?stotliwośÄ? pracy korespondenta, jeśli chcesz z nim pracowaÄ?. Jeśli tego nie uczynisz, korespondent może siÄ? zgubiÄ? i łÄ?cznośÄ? nie bÄ?dzie nawiÄ?zana, lub zostanie przerwana. Dokładne dostrojenie powoduje ponadto zmniejszenie szerokości zajmowanego kanału, a tym samym zakłóceń na paśmie.

* Zawsze dostosuj tempo swojego nadawania do tempa nadawania korespondenta. Odpowiadaj korespondentowi zawsze z takÄ? szybkościÄ?, jakÄ? on nadaje CQ lub z jakÄ? zgłosił siÄ? na Twoje CQ. Jeśli chcesz pracowaÄ? w szybszym tempie, zaproponuj korespondentowi "pse QRQ".

* Nie nadawaj słów dwukrotnie, jeśli nie jest to konieczne; poczekaj, aż Twój korespondent CiÄ? o to poprosi. Tylko raport, QTH i imiÄ? należy powtarzaÄ? 2 lub 3 razy.

* ZwróÄ? uwagÄ?, czy QSO przeprowadzone było na "Twojej" czÄ?stotliwości. Jeśli nie, to do prowadzenia nastÄ?pnej łÄ?czności wybierz innÄ?, wolnÄ? czÄ?stotliwośÄ?. Zasada ta obowiÄ?zuje także podczas zawodów.

* Po zakończeniu łÄ?czności na "Twojej" czÄ?stotliwości nigdy nie wołaj bezpośrednio po SK od razu CQ, lecz poczekaj chwilÄ? i posłuchaj, byÄ? może ktoś pragnie nawiÄ?zaÄ? z TobÄ? łÄ?cznośÄ?.

* Raporty podawaj zawsze rzetelnie. Nie należy siÄ? sugerowaÄ? chwilowym dobrym odbiorem, lecz podaÄ? średniÄ? odbioru.

* Przed rozpoczÄ?ciem pracy bÄ?dź przygotowany do podania stanu pogody, gdyż Twój korespondent może CiÄ? o to poprosiÄ?.

* Zaleca siÄ? przeprowadzenie próby nadawania za pomocÄ? sztucznej anteny. Jeśli jest to możliwe, należy nadaÄ? "TEST" i własny znak wywoławczy. W czasie łÄ?czności używaj wielu słów grzecznościowych, miłych, staraj siÄ? z łÄ?czności uczyniÄ? miłÄ? rozmowÄ?, wprowadziÄ? koleżeński nastrój.

* W żadnym przypadku nie wolno Ci siÄ? zgłaszaÄ? na wywołanie DX-owe, jeśli dla wołajÄ?cego nie jesteś stacjÄ? DX-owÄ?. * Nadawanie rozpocznij od średniego poziomu mocy wyjściowej, którÄ? w zależności od potrzeb można później skorygowaÄ?.

* Bardzo chÄ?tnie widziany jest do prowadzenia łÄ?czności poziom mocy wyjściowej QRP (max. 5W), świadczÄ?cy o dużym zaangażowaniu operatorskim i technicznym.

UR5EQF_log
Oprogramowanie

Download programu UR5EQF_log

 

Strona WWW programu UR5EQF_log 

Admin - GG
Przetumacz stron

Aktualny czas
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Pogoda
Szukaj w eQSL
Enter

Ostatnie artykuy
WSJT
WSPR - Week Signal ...
PSK-31
Ultimate EPC - pier...
Ultimate 30 - pierw...
RSS - Świat Radio
RSS - PZK
Anteny - schematy
i1wqr-Anteny